[World Freestyle Team]

Saut de bras

Saut de bras

čti: só d bra
arm jump / cat leap

Očima se zaměř na horní okraj zdi / překážky. Nepřemýšlej o natažení rukou směrem k ní, namísto toho mysli na skok a dopad nohama na imaginární plochu, která je asi 70cm pod horním okrajem.

Silně vydechni, švihni rukama nahoru a skoč, jako kdybys skákal přes nějakou mezeru.

Přesuň nohy před sebe, rukama miř na okraj překážky, pokrč kolena.

Natáhni nohy, aby ses dotkl zdi, špičky natoč vzhůru, aby se špičky nohou dotknuly zdi jako první. Teď se chytni okraje překážky rukama a tělo přitáhni blíž pokrčením kolenou a loktů. Toto přitažení pohltí sílu dopadu, zároveň zůstaneš v přirozené poloze vhodné k držení. Vylez nahoru.