[World Freestyle Team]

Speed vault

Speed vault


Speed vault je nejlepší při malých rozdílech výšek odrazu a dopadu, protože pozice těla je při této technice nevhodná pro seskoky z výšky.

Speed vault je rychlý, protože odraz se provádí z jedné nohy a techniku tvoří jeden dlouhý krok přes překážku. Začni rozběhem přímo proti překážce. Jakmile se k ní dostaneš, natáhni ruku k jejímu vzdálenějšímu okraji. Někteří lidé dávají přednost odrazu z přední nohy, která vede celý skok, jiní zase ze zadní a přední nohou švihnou přes překážku.

Volnou rukou mírně švihni vzhůru, abys pomohl svému tělu v přeskoku. Vyskoč stranou a přední nohu natáhni, jako bys skákal přes překážky.

Sleduj místo dopadu a nech kinetickou energii, aby tě přenesla na druhou stranu. Ruku máš na překážce, aby ses ujistil, že se tvé tělo přes ni dostane. Můžeš se lehce pustit, jakmile se dostaneš na druhou stranu.

Dopadni na špičku nohy, podobně jako při velmi dlouhém kroku (nebo při překážkovém běhu). Pokrčením kolena ztlum dopad a druhou nohou dokonči krok, abys mohl pokračovat v běhu.

Tento vault bys měl vždy pociťovat jako rychlý šikmý skok nebo velmi dlouhý krok. Ruka, kterou se držíš překážky, by měla odvádět jen velmi málo práce a měla by sloužit především jako kontrola a opora.


Lazy vault (Nůžky)

Větší jistoty při této technice můžeš docílit přidáním druhé ruky – chycením se překážky za svým tělem známé také pod pojmem Lazy vault. Takto můžeš docílit změny směru letu a lehčího dopadu. Podobně jako u základního speed vaultu můžeš využít rychlosti, ale koncovka je kompaktnější a může být užitečná v úzkých prostorách. Rozdíl oproti Speed vaultu je také v tom, že první se chytá ruka opačná k odrazové noze.